Plangaller

Plangaller

Jesmig galler med vattengenomträngande Jesmig stenblandning

Jesmig galler kan användas vid entré- och terrassdörrar som ska ha nivåfri åtkomst.

Vårt standardgaller har måtten LBH 1000 x 200 x20 mm och kan användas istället för de traditionella gallren.

Blad, cigaretter och annat skräp kan således inte falla ner genom gallret. Detta underlättar arbetet som krävs för att underhålla anläggningen.

Ofta höjs utomhusnivån till samma som inne i byggnaden, vilket är ett allvarligt fel och som kan öka risken för mögel och röta, och då överflödsvatten kan tränga in i sockeln och vidare in i ytterväggar och golv.

Jesmig Riste 1000x200x20mm
Ett galler med Jesmig stenblandning läggs ovanpå den redan existerande sockelavfuktarens ram, vilket bidrar till:

  • Fortsatt möjlighet för tillgång till ingången
  • Att säkra att sockeln avfuktas

Jesmig plangaller används för att skydda fasadbeklädnader.

Stenblandning:

Jesmig galler kan köpas med och utan en permeabel stenblandningsbeläggning, vilken framställs av små skärvor som limmas ihop till en fast och solid massa, och är vattengenomträngande. Det är testat på DTI och det fungerar.