Avloppsgaller

Avloppsgaller

Jesmig Brunnslocken® tillverkar även avloppsgaller

Avloppsgallren passar perfekt där det önskas en unik design och där man vill slippa att barnen tappar leksaker, nycklar eller annat mellan gallren. Med Jesmig avloppsgaller slipper man att tappa något ner i brunnen. Broläggare, trädgårsbyggare och avloppsexperter har här en möjlighet att ge kunden rätt avloppsgaller integrerat i beläggningen.

Jesmig brunnsgaller levereras för en belastning på 1,5 ton, 25 ton och 40 ton för både privata trädgårdar, uppfarter, offentliga områden och parkeringsplatser.

Gallren är uppdelade i flera typer, allt efter storlek på brunnen och tillhörande belastningsgrupp.

Som huvudregel är gallren indelade i följande grupper:

• T0 & T1 (A15) till privata trädgårdar där belastningen är upp till 1,5 ton.
• T3 (D250) till offentliga trädgårdar, där kravet på belastning är upp till 25 ton.
• T6 (D400) till offentliga områden med belastningar på upp till 40 ton.

Jesmig avloppsgaller kan köpas med eller utan en permeabel stenblandning som är tillverkad av små skärvor som sammanlimmats till en fast och solid massa. Även om man vid en första anblick inte tror att vattnet rinner igenom stenmassan så gör den det nästan som genom ett vanligt galler.

Det är testat på DTI och det fungerar.

Liksom med locken skulle gallren också testas utan beläggning. Vi har dock valt att montera stenblandningen i alla galler, så att tryckproverna anpassats bättre, och därmed uppfyller något högre styrkekrav.
Detta innebär att gallrets belastning på 1,5 ton nu ökat till 3,5-4,0 ton, och att den på 12,5 nu kan klara 25-30 ton.
Gemensamt för gallren är att de har en stentjocklek på ca 50 mm då styrkan är optimal.

Avloppsgaller med permeabel beläggning. Vattengenomströmningen är ca. 0,75 L / sek.
Om du är ute efter ett avloppsgaller med högre vattengenomströmning har du möjlighet att välja ett galler utan plattor/sten i gallret och därmed uppnå en vattengenomströmning på ca. 1,4 L / sek.

 
Avloppsgaller Type T0 & T1
Jesmig Afløbsrist T1-50G
Avloppsgaller Type T5 & T6
Galleri

Information om

Vores avloppsgaller

Jesmig avloppsgaller tillverkas av gjutjärn, vartefter de genomgår ett korrisionsskydd genom galvanisering vilket gör dem rostfria. Tänk därför på att inte skada galvaniseringen, då den annars börjar rosta om det uppstår skada. Vid en eventuell skada rensas och behandlas den med specialfärg. Alternativt kan metallfärg från Hammeriet användas.

Utöver brunnslock tillverkar Jesmig även avloppsrännor för avledning av regnvatten. Beläggningen kan naturligtvis även integreras i Jesmigs avloppsrännor. De tillverkar också speciellt framtagna brunnslock på beställning. Jesmig brunnslock är testade och godkända efter DS/EN124 Teknologisk Inst. samt registrerade under EU:s varumärkes- och design nr 001641408-0001.