Brunnslock

Brunnslock

Jesmig Brunnslocken® den moderna och snygga lösningen på plattbeläggningar

Jesmig producerar fyrkantiga lock som passar de flesta standardbrunnar. Istället för de traditionella runda locken byggs Jesmigs lock med samma plattbeläggning som den övriga miljön. De är tillverkade fyrkantiga då man får rena och lika skärningar och därmed göms brunnslocket nästan i beläggningen.

Locken levereras för en belastning på 1,5 ton, 12,5 ton, 25 ton samt 40 ton för framförallt privata trädgårdar, uppfarter och offentliga områden och parkeringsplatser.

Brunnslocken finns i flera olika typer, allt efter storlek på brunnen och den belastningsgrupp den tillhör. Och inte minst tjockleken på stenen som ska ligga i locket. Som standard levereras locken till plattor med höjden 1,0 – 5.5 cm samt 6 – 7,5 cm.

Som huvudregel är locken indelade i följande grupper:

T0, T1 & T2 (A15) till privata trädgårdar där belastningen är upp till 1,5 ton.

T3 & T4 (B125) / (D250) till uppfarter och offentliga områden, där kravet på belastning är 12,5 respektive 25 ton.

T5 & T6 (D400) till offentliga platser med belastningar på upp till 40 ton.

De större brunnslocken T2 och T4 passar för brunnar med en brunnsöppning på ø600mm, men är särskilt framtagna så att de även kan användas för vattenmätarbrunnar. Man låter bara det isolerade flamingoplastlocket ligga och gräver en ø600 kon ned runt vattenmätarbrunnen, och monterar Jesmigs fyrkantiga T2 / T4 lock ovanpå, vilket förutsätter att höjden passar. Det kan hända att vattenmätarbrunnen behöver kortas något.

specialdæksler
Jesmig Brunnlock Type T0, T1 & T2
Brunnlock Type T3 & T4
Brunnlock Type T5 & T6

Information om

Våra brunnlock

Jesmig Brunnlock tillverkas av gjutjärn, vartefter de genomgår ett korrosionsskydd genom galvanisering vilket gör dem rostfria. Tänk därför på att inte skada galvaniseringen, då den annars börjar rosta om det uppstår skada. Vid en eventuell skada rensas och behandlas den med specialfärg. Alternativt kan metallfärg från Hammeriet användas

Då Jesmig inte kan veta vilken beläggning som ska läggas i locket har vi i samråd med DTI varit tvungna att tryckpröva locken utan beläggning. Detta ger något kraftigare lock än nödvändigt. Exempelvis klarar 1,5 tonslocken 3-4 ton och den på 12,5 klarar 25-30 ton om plattorna/stenarna är instöpta efter våra riktlinjer.

Som beläggningsyta i locken kan du integrera många olika beläggningstyper. Här kan exempelvis nämnas: